Privacybeleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 september 2021

WP Expert (“wij”, “wij”, of “onze”) exploiteert de wpexpert.be website (de “Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze Dienst en de keuzes die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.


Definities

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of aan de hand van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes data die op het apparaat van een Gebruiker worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder
Data Controller betekent een persoon die (alleen of gezamenlijk of in samenwerking met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een Data Controller van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of dienstverlener)
Data Processor (of Service Provider) betekent elke persoon (anders dan een werknemer van de Data Controller) die de gegevens verwerkt namens de Data Controller.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

Betrokkene
Betrokkene is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker
De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van de Persoonsgegevens.


Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verlenen en te verbeteren.


Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens
 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Gegevens
Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden. 


Gebruik van Gegevens

WP Expert gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze Dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen


Bewaring van Gegevens

WP Expert bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

WP Expert zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

 

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van deze informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

WP Expert zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke Transactie
Indien WP Expert betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Openbaarmaking voor Rechtshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan WP Expert verplicht worden om uw Persoonsgegevens te openbaren indien de wet dit vereist of als reactie op een geldig verzoek van een overheidsinstantie (bijv. een rechtbank of een overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten
WP Expert kan uw Persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van WP Expert te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
 

 
Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 
Uw Rechten

WP Expert streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Wanneer mogelijk gemaakt, kunt u uw Persoonlijke Gegevens direct aanpassen binnen uw account instellingen. Als u niet in staat bent uw Persoonlijke Gegevens te wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren
 • Persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en die onnauwkeurig zijn, te corrigeren
 • de verwijdering te vragen van Persoonsgegevens die wij over u bewaren
 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan WP Expert verstrekt. U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houdt u er rekening mee dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan.

 
Delen van informatie met dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. Wij zullen dergelijke gegevens alleen delen als dat nodig is om u onze Dienst te kunnen aanbieden of als wij een wettelijke plicht hebben om dat te doen. Met de bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid worden behandeld. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking.

 
Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 
Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kinderen Persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij er achter komen dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 
Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 
Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen